General forsamling 2017

Græsted og Omegns Rideklub

Afholder Generalforsamling 2017

Tirsdag den 7. februar kl. 19.30 i Kulturhuset, Skolegade, Helsinge i Den lille sal.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandsberetning

4. Regnskab og budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsen foreslår uændret)

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Dina Schierning (genopstiller)

Sussie Haslund (genopstiller)

Charlotte Bay-Andersen rep. Juniorrepræsentanterne

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Tanja genopstiller)

9. Valg af 2 revisorer (Mikala genopstiller)

10. Evt.