Generalforsamling 2016

Græsted og Omegns Rideklub Afholder Generalforsamling 2016 Tirsdag den 9. februar kl. 19.30 i Uddannelsescentret Gribskov, lokale 3 Ridebanevej 1, 3200 Helsinge Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandsberetning

4. Regnskab og budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Rikke Hede og Mie Kroman genopstiller til bestyrelsen), som konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Evt.

MVH Bestyrelsen For GOO