Ryttermærke 1

Ryttermærke 1 undervisning

 

Starter søndag den 7. April 2013 kl. 12.15-14.00

 

Herefter er der undervisning hver søndag kl. 12.15-14 (Dog med forbehold for nogle få ændringer).
Forløbet afsluttes med en prøve den 26. maj 2013. Mere info følger herom.

Prisen er 500 kr. Det skal betales senest ved 2. undervisningsgang.

Tilmelding forgår via mail, til stpn@live.dk eller css@rscc.dk. Tilmelding er bindende. Der skal være min. 8 elever og max. 10 elever, til et hold.

Det forventes at eleverne deltager aktivt i undervisningen, samt indkøber og læser undervisningshæftet, som hører til undervisningen.

Hver gang der er undervisning, skal der medbringes ridehjelm, ridestøvler (lange eller korte med legings), tøj beregnet til ridning og gerne strigler og træktov.

Hvis eleven ikke deltager i alle undervisningsgangene, kan resultatet blive at jeg vurdere at denne ikke kan indstilles til prøve. Hvis eleven udebliver fra en enkelt undervisningsgang, er det eget ansvar at tale nogle af de andre om hvad der er undervist i og så selv læse/øve det.

Da der kan være meget eleverne skal huske, håber jeg at forældre vil læse og øve sammen med dem og huske dem på det i den daglige/ugentlige ridning og omgang med hestene.

For at gøre det så hyggeligt som muligt, må der meget gerne bage en kage, komme med saft, give en is, lave noget mad eller hvad i kunne finde på og kan overskue. J

Forældre er meget velkomne til at overvære undervisningen. Til selve prøven vil jeg meget gerne have at forældrene kan være til stede. Det kan være med til at give børnene ro i maven og når de har bestået prøven, vil i være der til at dele glæden og stoltheden med dem.

Husk at dit barn skal være medlem af en rideklub under Dansk Rideforbund. Vi anbefaler Mårum Rideklub, hvis de ikke allerede er medlem af en klub.

Hvis der er spørgsmål, kan jeg kontaktes på tlf: 26 71 06 20 eller pr. mail stpn@live.dk

Jeg glæder mig til at skulle undervise jeres børn.

Med venlig hilsen

Stine og Rideskolen C&C