Servial CC A/S

Servial CC A/S
 
 
Har egen produktion, hvor de udfører indretning, ombygning, tømmerarbejde, smedearbejde, sandblæsning og malerarbejde på containere.     
Blandt deres opgaver kan nævnes:  
  • Det mobile øvelokale for Music Flexbox
  • Sandblæsning og maling af materielcontainere, missil kasser og radarer, opbygning og renovering af kontor og kommunikationscontainere, udførsel af CSC tjek for Flyvemateriel kommandoen.
  • Brandøvelses containere.
  • Kompresser rum i containere som BS 60 konstruktion
  • Isolering af 20 og 40′ til generatorer, vandrensningsanlæg, lager osv.
  • Kondensbehandling af containere.
  • Lagercontainere med lys, fugt og temperaturstyring og retningsbestemt eksplosionssikring til opbevaring af nitratfilm.
  • 3×40′ container med klimaanlæg til meget præcis styring af temperatur, for opbevaring af medicin i karantæne, før eksport
  • Klimacontainer med meget højt luftskifte, konstant fugtighed, samt præcis temperatur til forsøgsdyr.
 

De har et bredt kendskab til containerens opbygning og anvendelsesmuligheder. Hvis du har en ide eller et produkt som ønskes integreret i en container, er du altid velkommen til, at henvende dig for drøftelses af hvad vi kan gøre for dig.