Terrænspringning

Information om terrænspringning

  1. Banegennemridning:Træningsklasse med mulighed for gennemridning af banen.
  2. Mini terrænspring under 50 cm individuel. Max 10 spring tempo 380 m/min pris 150 kr. pr equipage
  3. Mini terrænspring hold under 50 cm hold. Max 10 spring tempo 380 m/min pris 150 kr. pr equipage
  4. Terrænspring pony /hest hold 60/80 cm tempo 380 m/min pris 150 kr. pr equipage
  5. Terræn spring pony 60 tempo 380 m/min pris 150 kr. pr equipage pris 150 kr. pr equipage
  6. Terrænspring hest 60 tempo 450 m/min pris 150 kr. pr equipage pris 150 kr. pr equipage
  7. Terrænspring pony 80 tempo 430 m/min pris 150 kr. pr equipage
  8. Terrænspring hest 80 tempo 450 m/min pris 150 kr. pr equipage. 

DRF reglement og midlertidige bestemmelser er gældende, hvor intet andet er anført.

Stævnet afholdes hos GOO, på Bakkebjergvej 37, 3230 Græsted.


I klasse 1 er der mulighed for gennemridning af banen og rider man uden fejl og indenfor maksimumtiden, får man en sløjfe. Det er valgfrit om man vil ride den korte eller den lange bane, og hvilken højde man ønsker at springe. Det skal fremgå af tilmeldingen om man ønsker at ride den korte, eller den lange tur. Hver equipage har mulighed for at starte både klasse 1 og én af de øvrige klasser.


Terrænbanen i klasse 2 & 3 er ca. 800 m og i klasse 4-8 ca. 1400 m og anlagt i let kuperet terræn med græsbund og stubjord.

Banen gennemrides på idealtid. Den opmålte distance gennemført med det fastsatte tempo angiver idealtiden. Afvigelse I forhold til idealtiden straffes med 0,4 point pr påbegyndt sekund. Der fastsættes en minimumtid for banens gennemridning. Gennemføres banen hurtigere end minimumstiden straffes det som farlig ridning med 25 point. Endvidere fastsættes en maksimumtid, som ved overskridelse medfører diskvalifikation.

Vinderen er den der gennemfører banen med færrest strafpoint, og nærmest idealtiden.


Klasse 3 og 4 rides som holdspringning med 2 til 4 ryttere på hest eller pony. Det er i klasse 4 for hver ekvipage valgfrit at springe 50 eller 80 cm. Total tildelte antal fejl/point deles med antal ekvipager på holdet. Tiden tages når sidste rytter er I mål.


Banevisning foregår for ryttere til fods Fredag kl. 16.00 GOO ryttere på C&C skal komme kl 16 til banevisning.


Tilmelding via DRF GO

Tilmeldingsfrist. Anmeldelse via go.rideforbund.dk eller på DRF’s blanket i korrekt udfyldt stand til miekroman@gmail.com mod gebyr på 50,-kr.

Startgebyr: kr. 150.-

Ved anmeldelse på mail: startgebyr + 50,-kr. indbetales på på GOO’s konto:

Reg: 6491 Kontonr: 2010705.

Husk at skrive navn på rytter og hest. Anmeldelser uden betaling regnes for ugyldige!

Efteranmeldelse: gebyr + kr. 50.- i mail gebyr og kr. 50.- i efteranmeldelsesgebyr


Officiel: Morten Packert

Kontaktperson: Christian Nødebo 50 60 24 77

Vil du være sponsor på en klasse så kontakt Mie Kroman 61 16 69 33